רחל גורדין:

יצחק לאור:

חנוך לוין:

דוד גורביץ' ודן ערב:

שמואל יוסף עגנון:

מנשה לוין:

נאורה שם שאול:

אורי אבנרי:

צבי ינאי: